Tisztelt Ebtartók, Ebtulajdonosok!

Az állatvédelmi törvény előírja, hogy a tartás helye szerint illetékes települési önkormányzat feladata az ebösszeírás elvégzése. Az ebösszeírás célja a jogszabályban előírt ebrendészeti feladatok ellátása, és a veszettség elleni járványvédelmi megelőzés. A törvény alapján az eb tulajdonosa/tartója az ebösszeíráskor köteles a törvényben meghatározott adatokat az önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

Kérem a tisztelt ebtartókat, hogy az adatszolgáltatási kötelezettségüknek tegyenek eleget, és nyilatkozni szíveskedjenek a Kesztölc közigazgatási területén tartott ebek adatairól. Az adatszolgáltatás teljesíthető papír alapon és elektronikus formában (a melléklet űrlapon keresztül) is. Papír alapon: A bejelentésre szolgáló adatlap megtalálható a Polgármesteri Hivatal titkárságán. A papír alapon az olvashatóan kitöltött, és az állattartó aláírásával ellátott adatlap a Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben személyesen vagy postai úton is (2517 Kesztölc, Szabadság tér 11.) benyújtható. Minden egyes kutyáról (ebenként egy példányban) külön adatlapot kell kitölteni. (Az adatlap szükség szerint szabadon sokszorosítható.). Elektronikus úton: A kitöltött és lementett űrlapot e-mailen a titkarsag@kesztolc.hu e-mail címre kell elküldeni. Kizárólag az űrlapon megadott e-mail címről érkező adatszolgáltatás fogadható el! Benyújtási határidő: 2023. május 30. Ezúton is felhívom az ebtartók, ebtulajdonosok figyelmét, hogy minden négyhónaposnál idősebb eb csak transzponderrel (microchip-pel) megjelölve tartható. Kérem, hogy a még meg nem jelölt ebeket szíveskedjenek állatorvosnál megjelöltetni. Az adatszolgáltatás a törvény értelmében kötelező! Aki adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget, vagy nem a jogszabályban előírtaknak megfelelően teljesíti, állatvédelmi bírsággal büntethető. Köszönöm, hogy az adatlap visszaküldésével segítik munkánkat!

Szántó Erika s. k.

jegyző

 

Az EBNYILVÁNTARTÓ ADATLAP erre a szövegre kattintva elérhető, letölthető

 

Adatvédelmi Tájékoztató Ebösszeírással kapcsolatban

1. Adatkezelő neve és elérhetőségei: Kesztölci Polgármesteri Hivatal 2517 Kesztölc, Szabadság tér 11; 33-484-003; titkarsag@kesztolc.hu Weboldal: http://www.kesztolc.hu

2. Adatkezelő képviselőinek neve és elérhetősége: Szántó Erika; 2517 Kesztölc, Szabadság tér 11. 33-484-003; titkarsag@kesztolc.hu

3. Adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége: Dr. Rajda Szilvia adatvédelmi tisztviselő KÖZINFORMATIKA Közigazgatási Informatikai Szolgáltató Központ Nonprofit Kft. 1147 Budapest, Ilosvai Selymes utca 120. +36-303-303-236; dpo@kozinformatika.hu

4. Adatkezelés célja: Jogszabályi előírás alapján a gyűjtött adatok összevezetése a központi ebnyilvántartás adataival, eltérés esetén a nyilvántartást vezető hatóság értesítése szükséges.

5. Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés e. pontja, az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII törvény 42/B §

6. Adatkezelés/tárolás időtartama: A Kesztölci Polgármesteri Hivatal iratkezelési szabályzatának megfelelően nem selejtezhető év. (78/2012 (XII. 28.) BM rendelet az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról.)

7. Az érintettek kőre: Ebtartók, ebtulajdonosok, állatorvos(ok)

8. Adatok forrása: Ebtartók, ebtulajdonosok

9. Személyes adatok fajtái: Név, lakcím, telefonszám, e-mail cím, állatorvosi kamarai bélyegző szám

10. Olvan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat kőzlik, vagy közölni fogiák: Nemzeti Élelmiszerbiztonsági Hivatal Állategészségügyi és Állatvédelmi Igazgatóság, bizonyos esetekben a vonatkozó jogszabályi előírás alapján az érintettek adatai továbbításra kerülhetnek egyéb hatóság részére.

11. Harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás ténye: Nincs ilyen

12. Személyes adatokhoz való adatkezelői hozzáférés: Titkársági iroda munkatársa, jegyző

13. Érintettek jogai: Előzetes tájékoztatáshoz való jog: Az érintett jogosult a kezelt személyes adatai vonatkozásában az adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékozódni. Hozzáféréshez való jog: Az érintett jogosult személyes adatairól és az azok kezelésével összefüggő információkról tájékoztatást kérni. Helyesbítéshez való jog: Az érintett jogosult, hogy a pontatlanul vagy hiányosan rögzített személyes adatai helyesbítését vagy kiegészítését kérje. Adatkezelés korlátozásához való jog: Az érintett jogosult a személyes adatai kezelésének korlátozásét kérni, ha sérti jogos érdekeit, vagy amennyiben vitatja a Hivatal által kezelt adatai pontosságát, jogszerűségét, szükségességét. Törléshez való jog: Az érintett jogosult arra, hogy kérelmére a Hivatal indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Infotv.-ben meghatározott feltételek fennállása esetén. A Hivatalnak egyesesetekben jogi kötelezettsége áll fenn bizonyos adatok kezelése tekintetében, ezért az adatok törlési kérelme nem teljesíthető különösen a személyes adatok kezelését előíró, a Hivatalra alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből, vagy a Hivatalra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából kezelt személyes adatok esetében

14. Jogérvényesítési lehetőségek: Panasz benyújtása a Nemzeti Adatvédelmi és Információbiztonság Hatósághoz: Postacím: 1530 Budapest, Pf 5 Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C Tel:+36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; Email: ugyfelszolgalat@naih.hu

15. Bírósági jogérvényesítés; A per az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti illetékes törvényszéken is megindíthatja

Olvasta már?

Májusi Testületi ülés

M E G H Í V Ó Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 43.§. (2) bekezdése alapján tisztelettel meghívom Kesztölc Község Képviselő-testületének 2023. május 31. (szerda) 17.00-kor kezdődő ülésére

Elektromos és elektronikai hulladékgyűjtés

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy elektromos és elektronikai hulladék gyűjtése 2023. május 30-án (kedd) 6-16.30 óráig a Kesztölci Községi Klub udvarában lesz. Kérjük, hogy csak olyan háztartási gépeket, számítógépeket, televíziókat hozzana...

ÁLLÁSHIRDETÉS

BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ (BM OKF GEK) Kéményseprő-ipari Tevékenységet Ellátó Igazgatóhelyettesi Szervezet kéményseprő szakmunkásokat és betanított munkásokat keres

KISERDEI KUKUCSKÁLÓ!

KEDVES LEENDŐ ÓVODÁSOK! A BEIRATKOZÁS ELŐTT SZERETETTEL VÁRUNK BENNETEKET ÁPRILIS 5-ÉN , 15 ÓRÁTÓL EGY KIS ISMERKEDÉSRE, JÁTÉKRA A KESZTÖLCI KISERDEI ÓVODÁBA! Kesztölc,2517 Óvoda utca 3.        &nbs...