A Telenor egy 30 méter magas mobil bázisállomás létrehozására adott be építési engedélyt a Nemzeti Média és Hírközlési Hatósághoz Kesztölc üdülő területén, egy lakóingatlan területét bérbe véve. Az adótorony ügyében összehívott lakossági fórumon az önkormányzati képviselők támogatták a kezdeményezést, ígéretük szerint keresik a megoldást a kialakult helyzet mielőbbi orvoslására.

A kezdeményezők a petíciót kinyomtatják, majd akkor lehet csak aláírni. Kesztölc utcáit végigjárják az aláírásokért, és a hétvégi búcsúban is ott lesz majd valaki, akinél alá lehet írni.

PETÍCIÓ ÉS LAKOSSÁGI ALÁÍRÁSGYŰJTÉS A SZAVAZATI JOGGAL RENDELKEZŐ 18 ÉV FELETTI KESZTÖLCI LAKOSSÁG KÖRÉBEN A KESZTÖLC 5024/5 SZÁMÚ INGATLANON LÉTESÍTENDŐ MOBILTELEFON ÁTJÁTSZÓ TORONY ÉPÍTÉSÉNEK LEÁLLÍTÁSÁRA Kesztölc, 2016. november

Alulírottak, Magyarország 2011. április 25-én elfogadott Alaptörvényének figyelembe vételével, mely kimondja, hogy az egyéni szabadság csak másokkal együttműködve valósítható meg, valamint elismeri az ember alapvető egyéni és közösségi jogait, az egészséges környezethez való jogot, a véleménynyilvánítás szabadságát, az alábbi Petíciót fogalmazzuk meg, valamint célunk elérése érdekében aláírásgyűjtést indítunk:

AZ ALÁÍRÁSGYŰJTÉS OKA ÉS CÉLJAI:

1. A kesztölci 5024/5. hrsz.-ú ingatlanon Kesztölc (KO-0174) 30 méter magas Telenor bázistorony építési engedélyének visszavonása, 
2. Az adótorony építési munkálatainak haladéktalan leállítása
3. Az emberi egészséget maximálisan szemmel tartó, a mobiltelefon rendszereket az elővigyázatosság elve alapján szabályozó salzburgi önkormányzati szabályozás kesztölci bevezetése!
4. Az Alaptörvényben megfogalmazott egészséges környezethez való jogunk biztosítása, ezen belül az adótorony hatáskörében levő érintettek véleménynyilvánítási jogának biztosítása.
5. A tulajdonunk védelme, tekintettel az adótorony létesítésével járó jelentős ingatlan árcsökkenésre a környéken.
6. Kesztölc csodálatos panorámájának megőrzése.

A Telenor egy 30 méter magas mobil bázisállomás létrehozására adott be építési engedélyt a Nemzeti Média és Hírközlési Hatósághoz Kesztölc üdülő területén, egy lakóingatlan területét bérbe véve.
A hatóság az engedélyt 2016. szeptemberben jogerőre emelte. Erről az engedélyről november közepén értesült a környék, az építési munkálatok megkezdésével. A torony közvetlen közelében több család él kis gyermekekkel, szemben lakott terület, valamint Kesztölc látványossága, a pincesor húzódik.
Az engedélyről az önkormányzati képviselőket sem értesítették, teljes volt a csend.
Az adótorony építése véleményünk szerint nem magánügy, nem a mobil szolgáltató és a területet bérbe adó magánügye!
Ez az építmény 30 méterre magasodik egy domb tetején, olyan helyen, amely Kesztölc turisztikailag egyik legértékesebb területe, szigorú építési szabályokkal, pl. szigorúan korlátozva van a lakóházak magassága (mely 10 méter!).
Az építési engedélyben leírt, a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 12632-462016. számú szakhatósági állásfoglalásában megfogalmazott feltételek, melyek szerint az építményt lehetőség szerint épületek és/vagy fás vegetáció takarásába kell elhelyezni, a terület adottságai és besorolása miatt teljességgel kizárt, hiszen nincsenek 10 méternél magasabb fák és épületek. Minimum 20 méter nem takarható el.
A felépítése olyan tájképrombolást eredményez, amely súlyosan veszélyezteti a kesztölci településfejlesztési koncepcióban megfogalmazott célt, melyben a turizmus fejlesztése (ezen belül a borturizmusé is) az egyik legpreferáltabb lehetőség.
A toronnyal szembeni pincesorról a látképet teljes mértékben tönkre teszi a tájidegen vastorony.
Az üdülő terület nevéből is következően rekreációs célokat szolgál, az ide jövő emberek az egészséges környezetért és a Kesztölci gyönyörű látképért érkeznek, sokan ezért költöztek ide a városból.
Kesztölc távolabbi részeken élő lakói körében is a legnépszerűbb sétáló és pihenő övezet a torony alatti focipálya.
Az egészségre gyakorolt kedvezőtlen hatást az adótornyokkal kapcsolatos számtalan vizsgálat kimutatta, melyeket sajnos eddig csak az Unió többi országában vettek komolyan, Ezért a tornyokat olyan helyre telepítik, ahol a lakosságot ez a veszély nem érinti. A hírközlési létesítmények környezeti terhelést – nem ionizáló sugárzást – okoznak, amelynek mértékét a hatásviselőnek igenis joga megismerni és ennek alapján a létesítés kérdését illetően véleményt nyilvánítani.
Ugyancsak aggályos az építés szempontjából a terület agyagszerkezete. Több lakóház is elmozdult az agyagos altalaj miatt, utólagos alaperősítést kellett végezni. Kérdés, hogy egy ekkora építmény esetében hogyan viselkedne a kérdéses réteg. Az antenna egy szélcsatornában helyezkedne el, ami egy 30 méteres létesítménynél szintén nem elhanyagolandó, a süvítő szél zaja, és a szerkezetre kifejtett szélerő további problémákat vet föl.

2. Az ausztriai Salzburg tartományban és Salzburg városában az emberi egészséget és az elővigyázatosság elvét figyelembe véve nagyon szigorú, de a mobil szolgáltatók által betartható térerő (energiasűrűségi) határértékeket vezettek be 2002-ben.

Határ- és irányadó értékek [µW / m²]
Salzburg 2002 (Összeg GSM kültér) 10
Salzburg 2002 (Összeg GSM beltér) 1
Lakotterülettől csak 1,5 km-en kívül lehet elhelyezni mobil bázisállomást!

Ez a szabályozás európaszerte sok-sok helyi önkormányzatnál bevezetésre került, a lakosság egészségének és életének megóvása érdekében! Tehát elfogadott és alkalmazott európai minta!

Fentiekre tekintettel:

1. Úgy gondoljuk, hogy az adótorony építésével kapcsolatban teljes körű előzetes tájékoztatás illette volna meg a lakosságot, a helyi önkormányzatot,
2. Úgy gondoljuk, hogy a 30 méterre magasodó felépítmény (bármi legyen is az) nem magánügy, csak a lakosság véleményének a figyelembe vételével valósulhat meg..
3. Úgy gondoljuk, hogy az adótorony a környezetében élők több alkotmányos jogát, ezen belül az egészséges környezethez, valamint a tulajdonhoz való jogot is, jelentősen sérti. Az egészségünk nem játékszer!
4. Úgy gondoljuk, hogy gyermekeinkért is felelősen kell gondolkodnunk, akik jövője a kezünkben van!
5. Úgy gondoljuk, hogy Kesztölc közös értékeit, melyek jövőnk zálogai is egyben, a páratlan panorámát és tiszta, egészséges levegőt, az adótorony megépítése súlyosan veszélyezteti.
6. Kezdeményezzük, hogy Kesztölc község önkormányzata nyilvánítsa helyi védettségűvé a pincesor mellett a szemben levő Plesina domb panorámáját, fontolja meg a Salzburgban bevezetett szabályok átvételét!

Kesztölc község lakossága nem mobil ellenes, és a technikai fejlődés kerékkötője, hanem úgy akarja, hogy érdekeinek maximális figyelembe vétele mellett építsék ki,és üzemeltessék a mobil átjátszó rendszereket, kompromisszumos megoldással a faluból nem látható helyen, a lakott területektől 1,5 km távolságra,. 
Ezért lépünk fel a megkezdett antennaépítés leállításáért, és ezért kérjük Kesztölc községre vonatkozóan a Salzburgi önkormányzati szabályozást! Mi csupán az elektroszmogterhelés lehetőség szerinti szinten tartása, és hatalmas értékünk, a kesztölci panoráma megvédése mellett állunk ki!

Az adótorony ügyében eddig összehívott lakossági fórumon az önkormányzati képviselők támogatták a kezdeményezést, ígéretük szerint keresik a megoldást a kialakult helyzet mielőbbi orvoslására.

Kesztölc, 2016. november 17.

Az antenna hatókörében élők, aláírásgyűjtést szervezők

Borítókép: Nebehajné Erika fényképe a tervezett torony talajmunkáiról

Olvasta már?

Adventi gondolatok

Kedves Kesztölciek! Visszatekintve a korábbi évekre elmondhatjuk, több mint egy évtizede rendezték a kesztölci önkormányzatok az Adventi Vasárnapokat.

Makovics János : Idősek napja.

Kesztölc Község Önkormányzata és a Kesztölci Szlovák Önkormányzat nevében hosszú, boldog életet és jó egézséget kívánunk ! - olvashatták a 70 év fölöttiek, akik most a járványveszély miatt az elmaradt szokásos műsoros vacsora helyett házhozszállít...

Köszöntő

Mai nap Idézete: „ Ha elfáradtál, mert elmúltak az évek, ne  csüggedj,  keress a korodnak megfelelő szépet”   Kedves Kesztölci Idősek!   A mai napon, az egész világon Önöket ünneplik. Önkormányzatunk is ...