Kesztölc község Önkormányzata kiírja a Bursa Hungarica „A” és „B” típusú ösztöndíjpályázatot 2020. évre.
A pályázatban Kesztölcön állandó lakhellyel rendelkező, szociálisan hátrányos helyzetű, felsőoktatási tanulmányaikat nappali tagozaton 2020/21. tanévben megkezdő, vagy 2020/21. tanévben folytató, illetve 2021/22-ben tanulmányaikat megkezdők vehetnek részt.

„A” típusú pályázat nyújtandó be a felsőoktatási tanulmányaikat már megkezdett hallgatók részéről, ők a 2020/2021. tanév II. félévére és a 2021/2022. tanév I. félévére, összesen 10 hónapra nyerhetnek támogatást.
„B” típusú pályázat nyújtandó be azok részéről, akik felsőoktatási tanulmányaikat a 2021/2022. tanévben kívánják megkezdeni, ők 3x10 hónapra nyerhetnek támogatást, amennyiben tanulmányaikat ténylegesen meg is kezdik.
A pályázatoktat a https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx útvonalon elérhető EPER- Bursa rendszerben kell rögzíteni, a rögzítéshez regisztráció szükséges. A véglegesített, kinyomtatott pályázatot papír alapon a kötelező mellékletekkel 1 eredeti példányban meg kell küldeni az alábbi címre:
Kesztölci Polgármesteri Hivatal, 2517 Kesztölc, Szabadság tér 11.
A pályázat kötelező mellékletei a család 1 főre eső jövedelmét igazoló dokumentumok (3 havi átlagkereset igazolás, nyugdíjasszelvény stb.), egyéb, a szociálisan hátrányos helyzet igazolására alkalmas dokumentum, pl. orvosi igazolás tartós betegségről, magas hiteltörlesztésről igazolás stb., „A” típusú pályázók esetében eredeti hallgatói jogviszony
igazolás.
A pályázatok rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 2020. november 5.
A pályázatok elbírálása kizárólag szociális szempontok figyelembevételével történik.
A részletes pályázati kiírás a Polgármesteri Hivatalban megtekinthető, vagy letölthető a
www.kesztolc.hu oldalról.
 
 
 
Kesztölc, 2020 október 1.
 
Farkas Krisztina
polgármester s.k.

Olvasta már?

Kesztölc csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése II. ütem

Kesztölc csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése II. ütem Pályázati azonosító: TOP-2.1.3-16-KO1-2021-00041 Kedvezményezett: Kesztölc Község Önkormányzata Támogatás összege: 50 000 000 Ft Támogatás mértéke: 100% Projekt címe: Kesztölc ...

Köszönet nyilvánítás a kesztölci lakosoknak

Kesztölc község Önkormányzata, valamint a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat nevében szeretnénk megköszönni a kesztölci lakosoknak a tartós élelmiszer gyűjtést, valamint a felajánlott élelmiszer utalványokat, mellyel szebbé tehettük a községü...

Köszönet nyilvánítás a cipős doboz akció szervezőinek

Kesztölc község Önkormányzata, valamint a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat nevében szeretnénk megköszönni a cipős doboz akció szervezőinek és adományozóinak azt a rengeteg ajándékot, mellyel szebbé tehettük a községünkben élő rászoruló gyer...

KÖSZÖNET NYILVÁNÍTÁS ZSIBRITA GYÖRGYNEK

Ezúton szeretnénk megköszönni Kesztölc község Önkormányzata,- a Kesztölci Idősek Klubja, valamint a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat nevében Zsibrita György által közvetített tartós élelmiszeradományt, melyből 74 fő kesztölci lakost tudt...