Az önkormányzati ASP rendszer továbbfejlesztése és országos kiterjesztése (ASP 2.0)
elnevezésű projekt fejlesztéseinek köszönhetően már az Önök számára is elérhető az adó-, díj- és illetékfizetési kötelezettségek online lekérdezése és befizetése.

A https://e-onkormanyzat.gov.hu oldalra kattintva az ügyfél a kiválasztott
önkormányzathoz tartozó adó-, díj- és illetékfizetési kötelezettségét (pl. gépjárműadó,
kommunális adó, telekadó, építményadó) elektronikus úton teljesítheti, az interneten
keresztüli bankkártyás fizetés segítségével.
Az Elektronikus Fizetési szolgáltatás igénybevételéhez KAÜ bejelentkezés (pl. ügyfélkapus
azonosító) szükséges, és egy tranzakcióval akár több adószámlán fennálló tartozás is
befizethető.
Tájékoztatjuk továbbá Önöket, hogy a sikeres fizetéseket követően a bankok által küldött
visszaigazoló SMS tartalmára nincs ráhatásunk. Az SMS-ben esetlegesen előforduló Budapest
városnév a Magyar Államkincstár székhelyére utal, nem a kedvezményezett önkormányzatra.

A fizetés feltételei

A szolgáltatás használatával lehetősége van arra, hogy az állampolgár saját vagy más nevében
a kiválasztott önkormányzati adóhatósághoz tartozó adó-, díj- és illetékfizetési kötelezettségét
elektronikus úton teljesítse.

A szolgáltatás igénybevétele elektronikus azonosítást követően lehetséges!

Az adófizetési kötelezettség lekérdezéséhez a KAÜ-s azonosítás után a saját adóazonosító
jelet nem kell megadnia. Amennyiben képviselőként járnak el, akkor a képviselt adózó
adóazonosító jelével vagy adószámával kell kitölteni a lekérdezettre vonatkozó adatmezőt.
Ahhoz, hogy a képviselő által az adózó adófizetési kötelezettsége elektronikus úton
lekérdezhető legyen, az szükséges, hogy a meghatalmazásról szóló dokumentumot
 magánszemélyek esetében a meghatalmazó és a meghatalmazott által is aláírt eredeti
példányként előzetesen, postai úton, vagy személyesen
 gazdálkodó szervezetnek minősülő adózó (ide tartozik az egyéni vállalkozó is)
esetében elektronikus úton
eljuttassa az önkormányzati adóhatósághoz.

Kizárólag azon önkormányzatok esetében van lehetőség az elektronikus fizetésre, amelyek az
OHP önkormányzat kereső felületén megjelennek. Az ügyfél az OHP oldalon egyenlítheti ki
az adóját.

A „4T adatok” rögzítésével kapcsolatos tájékoztatás

Kizárólag csak olyan személy jogosult elektronikus úton adóbevallást teljesíteni, folyószámla
egyenleget lekérdezni, illetve elektronikusan befizetés során adóztatás adatokat lekérni,
akinek a személyes azonosító adatai (4T) hiánytalanul és pontosan szerepelnek az
adónyilvántartásban, mint adózó vagy mint meghatalmazott személy. Az önkormányzati
ügyintézés során történő adatkezeléséhez, az ügyfél hozzájáruló nyilatkozata is szükséges,
ami az OHP felületen az első bejelentkezéskor tehető meg. (4T: név/születési név, anyja neve,
születési hely, születési idő)

Ügyfél által indítható elektronikus fizetés tranzakció
A felhasználó bejelentkezik az E-Önkormányzat Portál (OHP) felületre.

Sikeres bejelentkezés esetén az Adók, díjak, illetékek befizetése csempére kattintva
megjelenik az Adók, díjak, illetékek befizetése felület.

"Képviselt nevében járok el" mező bepipálása esetén megjelenik a Lekérdezett
adószáma/adóazonosító jele plusz mező.

A Befizetések lekérése nyomógombra kattintva, amennyiben a lekérdező és az adóalany is
beazonosítható az Adó szakrendszerben, az Adó szakrendszertől visszakapott számla és
adóegyenleg adatok, illetve az OHP felületéről korábban indított, folyamatban lévő befizetés
adatok információi kerülnek megjelenítésre.
A megjelenített összegek jellemzői:
1) az adózó számláján található fizetési kötelezettségek, azok fizetési határidejük szerint
minősítve, 3 csoportba összegezve kerülhetnek megjelenítésre.

a) Hátralék: amennyiben az adózó számláján a lekérdezés időpontjában azonnal
fizetendő kötelezettség található. Ebben az esetben a tételek felületen megjelenő
fizetési határideje a befizetések lekérdezésének dátuma.
b) 30 napon belül esedékes, amennyiben a fizetési kötelezettségek időpontja a lekérdezés
időpontjához viszonyítva 30 napon belül fizetendő
c) később esedékes, amennyiben a fizetési kötelezettség időpontja a lekérdezés
időpontjához viszonyítva 30 napon túl fizetendő.
Az b) és c) esetekben a megjelenített fizetési határidő a csoportba tartozó fizetési
kötelezettség tételek legkorábbi dátumát tartalmazza. Csak irányadó dátum!
2) Az adózó számlájára még le nem könyvelt (folyamatban lévő) befizetések összege nem
csökkenti a megjelenített Fizetendő összeget! Ez az információ egy részletes
számlaegyenleg lekérésével vagy a folyamatban lévő befizetések között ellenőrizhető.
3) A már lekönyvelt befizetések csökkentik a megjelenített Fizetendő összeget, akkor is, ha a
fizetési kötelezettség dátuma később esedékes. Ennek hatására eltérés lehetséges a
Fizetendő összeg és az Adóegyenleg lekérdezés menüpontban kapott egyenleg
információk között, ugyanis az Adószámla kivonat esetén a befizetés nem számolható el
későbbi kötelezettségre.

A befizetni kívánt adószámlákat ki kell jelölni. A befizetni kívánt adóösszeg adatok
számlánként módosíthatók.

A Fizetés összesítés gombra kattintva az OHP megjeleníti a fizetendő összeget.

Tovább a fizetéshez gombra kattintás hatására egy újabb felületen megjelennek az Internetes
fizetésre vonatkozó információk.

A kártya adatok megadása, majd a Jóváhagyás után megtörténik a fizetés.

Sikeres tranzakciót követően a Fizetés státusza Feldolgozás alatt státuszból Sikeres státuszba
kerül.

Hibakezelés

Az ASP e-fizetés szolgáltatás működtetése különböző rendszerek komplex együttműködését
igényli. Az ügyfeleknek az elektronikus fizetéshez kapcsolódó kérdését, bejelentését,
hibajelzését az elektronikus ügyintézési szolgáltatást biztosító szerv részére (az
önkormányzat) szükséges megküldeni.
Az ügyfelet a bejelentésével kapcsolatos teendőkről az önkormányzat tájékoztatja.

Olvasta már?

Kesztölc csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése II. ütem

Kesztölc csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése II. ütem Pályázati azonosító: TOP-2.1.3-16-KO1-2021-00041 Kedvezményezett: Kesztölc Község Önkormányzata Támogatás összege: 50 000 000 Ft Támogatás mértéke: 100% Projekt címe: Kesztölc ...

Köszönet nyilvánítás a kesztölci lakosoknak

Kesztölc község Önkormányzata, valamint a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat nevében szeretnénk megköszönni a kesztölci lakosoknak a tartós élelmiszer gyűjtést, valamint a felajánlott élelmiszer utalványokat, mellyel szebbé tehettük a községü...

Köszönet nyilvánítás a cipős doboz akció szervezőinek

Kesztölc község Önkormányzata, valamint a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat nevében szeretnénk megköszönni a cipős doboz akció szervezőinek és adományozóinak azt a rengeteg ajándékot, mellyel szebbé tehettük a községünkben élő rászoruló gyer...

KÖSZÖNET NYILVÁNÍTÁS ZSIBRITA GYÖRGYNEK

Ezúton szeretnénk megköszönni Kesztölc község Önkormányzata,- a Kesztölci Idősek Klubja, valamint a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat nevében Zsibrita György által közvetített tartós élelmiszeradományt, melyből 74 fő kesztölci lakost tudt...