Tisztelt Adózóink!
A koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében a 140/2020.(IV.21.) Korm.rendelet számos adózási könnyítésről rendelkezik.

Ezek közül a helyi adókat érintő leglényegesebb változások:


 A helyi iparűzési adó bevallási, és az esetlegesen teljesítendő adófizetési kötelezettség határideje 2020. május 31-ről 2020. szeptember 30-ra módosult
 Idegenforgalmi adó esetében a szállásadó havi adóbevallási kötelezettsége továbbra is megmaradt, de idegenforgalmi adót a vendégeknek nem kell fizetni, és a szállásadónak sem kell beszedni és befizetni.


Adótartozásokkal kapcsolatos méltányossági eljárások:


 maximum öt millió forint összegű adóra, évente egy alkalommal, legfeljebb hat havi pótlékmentes fizetési halasztás vagy legfeljebb tizenkét havi pótlékmentes részletfizetés engedélyezhető, ha a kérelmező a kérelem benyújtásával egyidejűleg igazolja vagy valószínűsíti, hogy a fizetési nehézség a veszélyhelyzetre vezethető vissza
 a nem természetes adózónak a veszélyhelyzet megszűnését követő harmincadik napig előterjesztett kérelmére az adózót terhelő adótartozás egy alkalommal, legfeljebb húsz százalékkal, de öt millió forintot meg nem haladó összegben mérsékelhető, ha az adótartozás megfizetése a kérelmező gazdálkodási tevékenységét a veszélyhelyzetre visszavezethető okból ellehetetlenítené. Az adómérséklés csak egy adónem tekintetében kérelmezhető.
 a fizetési könnyítési, vagy az adómérséklési eljárás illetékmentes
A méltányossági eljáráshoz szükséges kérelem letölthető, vagy a Polgármesteri Hivatalban beszerezhető.
Vállalkozások és ügyfélkapuval rendelkező magánszemélyek a méltányossági kérelmeket az E-Önkormányzat portálon elektronikusan is kitölthetik és benyújthatják. A portál elérhetősége: https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap
A benyújtandó űrlap:


ASP-ADO-ERK-2017 Automatikus részletfizetési kérelem
ASP-ADO-MK-2017 Méltányossági kérelem

Szántó Erika
jegyző

Olvasta már?

Kesztölc csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése II. ütem

Kesztölc csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése II. ütem Pályázati azonosító: TOP-2.1.3-16-KO1-2021-00041 Kedvezményezett: Kesztölc Község Önkormányzata Támogatás összege: 50 000 000 Ft Támogatás mértéke: 100% Projekt címe: Kesztölc ...

Köszönet nyilvánítás a kesztölci lakosoknak

Kesztölc község Önkormányzata, valamint a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat nevében szeretnénk megköszönni a kesztölci lakosoknak a tartós élelmiszer gyűjtést, valamint a felajánlott élelmiszer utalványokat, mellyel szebbé tehettük a községü...

Köszönet nyilvánítás a cipős doboz akció szervezőinek

Kesztölc község Önkormányzata, valamint a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat nevében szeretnénk megköszönni a cipős doboz akció szervezőinek és adományozóinak azt a rengeteg ajándékot, mellyel szebbé tehettük a községünkben élő rászoruló gyer...

KÖSZÖNET NYILVÁNÍTÁS ZSIBRITA GYÖRGYNEK

Ezúton szeretnénk megköszönni Kesztölc község Önkormányzata,- a Kesztölci Idősek Klubja, valamint a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat nevében Zsibrita György által közvetített tartós élelmiszeradományt, melyből 74 fő kesztölci lakost tudt...