Kesztölci Kiserdei Óvoda Kestúcka Materská Skola Horicka a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Kesztölci Kiserdei Óvoda Kestúcka materská skola "Horicka" óvodapedagógus munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                      

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, 2517 Kesztölc, Cseresznyéshát utca 2/1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Feladata a rábízott gyermekek testi-lelki gondozása,nevelése,fejlesztése életkoruknak,egyéni fejlettségüknek megfelelően.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, óvodapedagógus,

•         Büntetlen előélet,cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Főiskola, szlovák nemzetiségi óvodapedagógus,

•         Szlovák nyelvből középfokú A típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

Elvárt kompetenciák:

•         gyermekszeretet, együttműködő képesség, empátia, elkötelezettség, felelősségvállalás, megbízhatóság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Önéletrajz,végzettséget igazoló oklevél, motivációs levél, érvényes erkölcsi bizonyítvány, büntetlen előélet, cselekvőképesség..

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. augusztus 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. június 9.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagyváriné Radovics Angelika nyújt, a 06304555029 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Kesztölci Kiserdei Óvoda Kestúcka Materská Skola Horicka címére történő megküldésével (2517 Kesztölc, Cseresznyéshát utca 2/1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 45/2021 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

•         Elektronikus úton Nagyváriné Radovics Angelika részére a ovoda@kesztolc.hu E-mail címen keresztül

•         Személyesen: Nagyváriné Radovics Angelika, Komárom-Esztergom megye, 2517 Kesztölc, Cseresznyéshát utca 2/1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A nevelőtestület véleményének figyelembe vételével az intézményvezető dönt. Az intézményvezető fenntartja magának a jogot,hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. június 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         ovoda.kesztolc.hu - 2021. május 26.

•         kesztolc.hu - 2021. május 26.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a ovoda.kesztolc.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. május 25.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Olvasta már?

Tájékoztatás fakivágásról

Tisztelt Lakosaink! Ezúton értesítjük Önöket, hogy 2021. szeptember 20-án az Erdészeti hatóság engedélyével fakivágási munkálatok kezdődnek az Esztergomi utca végén az Erzsébet parkban és a Major utca végén a régi buszfordulónál. Az elöregedett...

Beiskolázási támogatás 2021

A Kesztölci Polgármesteri Hivatal 2021-ben is egyszeri rendkívüli települési támogatást nyújt az általános iskolás korú gyermeket nevelő családoknak, akiknek gyermeke/gyermekei a helyi Kincses József Általános Iskolába, vagy az esztergomi Montá...