Kesztölc Kestúc

keresés

Siska Gábor falugondnok beszámolója, testületi előterjesztés alapján. Településvédelmi és gondnoki tevékenységek az elmúlt évben.

Falugondnoki tevékenységem, amely tulajdonképpen inkább településüzemeltetési technikai feladatokat takar, mint kizárólag szociális jellegű szolgálatot (falugondnokság), immáron külterületi-rendészeti feladatkörrel bővítve láttam el.

A jelenlegi közmunka program lehetőségeit figyelembe véve, minden funkcionális és szakfeladat el lett végezve, többségében határidőre az elmúlt esztendőben. /Síkosságmentesítés, sokrétű és nagykiterjedésű zöldterület-kezelés, köztisztasági takarítás és hulladék-kezelés, többféle logisztikai feladatok, temetői és temetési kiszolgáló feladatok, megbízott szakfeladatok, vízelvezetési és karbantartási feladatok, szociális és segítségnyújtási feladatok, protokolláris és kiszolgáló feladatok, egyéb aktuális feladatok./

Intézmények feladatai tekintetében a lecsökkent (sok esetben zéró) közmunkás munkaerő okozta mobilitás hiánya okozott időnként fennakadást, de nem maradt elvégzetlen feladat. (Önkormányzat, Iskola*, Óvoda, Művelődési ház és Klub, Idősek Klubja, Egészségház) Az intézmény karbantartó a lehetőségeihez mérten elvégezte éves feladatát. (fűtés, kerítések, kapuk, vizesblokk dugulás, csőtörés, illetve a tető és ereszproblémák, tereprendezések, árokkijavítások, fűkaszálás, gallyazás, helyreállítások, festések, költöztetések, felújítások kiszolgálása.)

Kapcsolattartás a Hivatásos/Hivatalos Szervekkel és társszervekkel folyamatos. (Rendőrség, Tűzoltóság, Mentők, Katasztrófavédelem, Honvédség-Tűzszerészek, Polgárőrség, Fogyasztóvédelem, Mezőőr*, Önkéntes tűzoltók, Gyepmester, Egészségügyi kártevőirtó, Belterületi vadász, stb.). Az adott nyilvános/rejtett feladatokban történő összedolgozáson túl, az időszakos önkormányzatot érintő ellenőrzések és határidők szem előtt tartásával és vizsgálatok lefolytatásával a község érdekében végzett minden teljesítés maradéktalanul megfelelt.

Közmunkaprogram

Az elmúlt évekhez hasonlóan 2018-ban is a lehetőségek vizén evezve igyekeztem a maximumot kihozni a községünkben sajnos elégtelen szintet engedő közmunka programból. A gyerekbetegségeit már úgy érzem nem szükséges részleteznem. A 8 órás közmunkás munkarend maradt érvényben, változó létszámú és képzettségű kiközvetített munkavállalókkal. A januárban 5 fő, februárban 4 fő, majd nyár elejétől 3fő/3 hónapos időtartamban történt a foglalkoztatásuk. Ez a létszám teljességgel elégtelen a már elvárás szintűvé vált községi alapfeladatokhoz! A 3 fős létszámból sajnos rendkívül gyakori volt az 1-2 fős, illetőleg a teljes hiány. Okai főként „egészségügyi” jellegűek. Ezek heti, sőt havi elhúzódásúak is voltak, illetve ciklikusan változtak személyenként, de a lényeg a tervezhetetlenség. Ahogyan az elmúlt években is, a munkákhoz külső segítséget kellett alkalmazni. Tudomásul kell venni, hogy az önkormányzat, nem képes a jelenlegi közmunka programmal teljes mértékben a község igényeit kielégíteni! Kérdés persze, hogy szükséges/jogos e teljes mértékben. Lásd: nem is olyan rég még tilos volt sóval síkosságot mentesíteni, most a szakemberrel végzett 10 tonna/5 nap is kevésnek titulált bizonyos körökben. Ettől függetlenül nagyvárosokat megszégyenítő minőségben lettek útjaink rendbe téve a tél folyamán (még ha a betanulás fázisában ez némileg lassúnak, szakadozottnak is hatott).

Zöldterületek fenntartása

A gyarapodó közterületek tavasztól-őszig tartó gyepgondozása két fűkaszával és fűnyíróval végrehajtásra kerültek (a kijelölt: közterek, klastromi és intézményi, temető és környéke és egyéb területek). Az előírt parlagfű-irtás szerteágazó területei, főként a nyári kánikula idején, megfelelő tartós eredménnyel lettek elvégezve. A normál kezelendő zöldterületek nagysága (jogos, vagy jogtalan megöröklése) is nőtt. A létszámproblémákból adódó elmaradások ősz végére befejeződtek! Létszámtól függetlenül megoldottuk a szükséges helyettesítéseket, munkaátcsoportosításokat (Műv.ház, Egészség ház, Idősek klubja, Hivatal.) A munkaerő szakaszolt munkaterve idén is a képzettség, a létszám és a hadrafoghatóság függvényében lett összeállítva, majd ütemezve, melynek erősen befolyásoló tényezője az alapképzettség, egészség és a motiváció!!

Közterület karbantartás

A büntetést ledolgozók száma nagyságrendekkel csökkent, változó eredménnyel voltak foglalkoztathatóak, de a szakmunkák viszonylatban jónak mondhatóak. Pozitívan értékelendő az újraalkalmazható minősítésű (1fő) közmunkás foglalkoztatás és az intézmény-karbantartó mobil alkalmazása. A napi takarítás mellett heti háromszori rendszerességgel működött a rendhagyó körút: (közterületi szemétgyűjtés, takarítás, a községben és Klastrompusztán, valamint a temetői konténerek szemétgyűjtőinek szelektív szétválogatása és elszállíttatása). Ennek jelentősége a szabadságolások alatti hiányzáskor mutatkozott meg igazán!! Az „utazó háztartási szemét” köztéri kukákba zsúfolása, vagy mellé már óránként felbukkanó jelenség községünkben is. A köztéri szemét éves növekedő mennyisége meghaladta a 135.000 litert!!

Temetőgondozás

A temető nem kis területének karbantartása is folyamatos volt. A több helyen felhalmozódott műanyag, üveg, beton, fém és egyéb hulladék a szelektív szétválogatás és elszállításnak, a növényzetkomposztáló (fű, virág, falevél, aljnövényzet) és gallyégető működtetésének köszönhetően a temető állandóan felfrissül. A sírhelylátogatók rendszerető hozzáállása nagyban befolyásolja a tartósságot. (Azaz, a sírhelytakarításkor összegyűjtött hulladékot a kihelyezett szemetes konténerekbe juttassák, és ne a kerítés mögé, szomszéd sír mellé, bokrokba, illetve a „háztartási hulladékot kihordók” ne gyarapítsák tovább a kupacokat.) Én bízom abban, hogy a folyamatos megszépülés eléri célját és másokra is ösztönzőleg hat. A gyepgondozás, festések, javítások, a túlterebélyesedett, törzskorhadt fák, bokrok irtásán kívül az elhagyott, meg nem váltott, összetört sírhelyek súlyos maradványainak kiközelítése és elszállítása az aktuális létszám függvényében ütemezve végre lett hajtva.

Közterületek és közutak karbantartása

Az úthálózat állapotának folyamatos jelentése, és javítási kérvényezése mellett a szegélymurvázás, ideiglenes kátyúmentesítés, tömedékelés több útszakaszon megtörtént, de sok helyen ez már nem oldható meg kátyúzással, csak teljes szelvénycserével. Ez irányú igényemet továbbra is fenntartom. Indokoltságuk nem kérdés, még ha ez országos probléma is. Kritikusságuk a tél folyamán fokozódott, mivel március-áprilisig a javítást sem vállalják. Metszések, úttestre gallybelógások megszüntetése, útszakasz beláthatóságának növelése, útszegély-szélesítés történt több kilométernyi szakaszon. Köztéri padok, kukák, valamint új közúti táblák lettek telepítve, illetve felújítva az indokolt utak mentén. A korlát-rendszerek javítása után korrózió elleni védelemmel lettek ellátva. Időszakosan, illetve kiemelten eső, illetve hóolvadás után folyamatosan végre lett hajtva az árok-átereszrendszer hordalék-akadálymentesítése, valamint a község több kilométeres szerteágazó vízelvezető árkainak tisztításán és üledék elszállításán túl, (beleértve a község nagyobb terjedelmű, gyakran eliszaposodó árok és hídátfolyó szakaszait is) új vízelvezetők létesítésének kiépítése is végrehajtásra került. Ezek a Katasztrófavédelem szakemberei által ellenőrzésre és minősítésre kerültek, valamint karbantartásuk és folytatásuk időszakosan folytatódik. Községi árkok, kő-partfalak több helyen megerősítésre kerültek. Az időszakos komoly mennyiségű falevélgyűjtés, elszállítás és komposztálás tervszerűen folyamatosan végrehajtásra került. Télen a hó és jégmentesítés erő-eszköz függvényében állandósult. Ha szükség volt rá szakaszosan hajnaltól-estig, valamint a hétvégén, ünnepnapokon is. Környezetvédelmi okokból továbbra is mérsékeltük a (konyha)só használatát. A kevert homokkal (ezért gyakrabban is kellett alkalmazni) síkosság-mentesítettünk, januárban még kézi erővel is (út)! Év végén nagy segítség volt a sószóró-hókotró autó mentesítése. A lépcsők, buszmegállók, járdák és gyalogútvonalak jégmentesítésére homokkal kevert fűrészport-faforgácsot használtunk. A játszótér (folyamatosan ellenőrzött) nem rendeltetésszerű használatából adódó problémák naplózásra és kijavításra kerültek. Az eldeformálódott és balesetveszélyessé vált, alkatrészek javítása, felületkezelések, megerősítések, illetve a hintaelem cseréje el lett végezve. A tavaszi hatósági és műszaki ellenőrzésen megfelelve továbbítottam a játszótéren végzett munkák és észrevételek jegyzőkönyvét. Rendben lezajlottak az E-hulladék beszállítások és eltakarítása, megelőzve ezzel a plusz hulladékképződést a községben. A „Te szedd!” és egyéb falutisztító programokon az elmúlt évben is, a község önkénteseivel közösen komoly mennyiségű szeméttől szabadítottuk meg környezetünket. A tüzelő-segély program idén jelentősen kibővült mennyiséggel és ez által több rászoruló számára nyújtott segítséggel folyamatosan végrehajtásra került, a meghatározott mennyiségkorlát alapján. A jelentős többletmunkát segítették az önkéntes tűzoltók és Szabó Józsi. Többszöri költöztetések végrehajtásra kerültek a Művház, Hivatal, Kisiskola, Múzeum, Egészség ház viszonylatában.

Intézményi feladatok

Intézmények feladatai tekintetében a lecsökkent közmunkás munkaerő okozta mobilitás hiánya okozott időnként fennakadást. (Önkormányzat, Iskola*, Óvoda, Művelődési ház és Klub, Idősek Klubja, Egészségház) A karbantartási, szállítási és egyéb feladatok, a sürgős munkák kivételével betervezhetőek, végrehajthatóak voltak. (fűtés, kerítések, kapuk, vizesblokk dugulás, csőtörés, illetve a tető és ereszproblémák, tereprendezések, árokkijavítások, fűkaszálás, gallyazás, helyreállítások, festések.) A felújítások alatti munkálatok aktív segítése párhuzamosan folyt a közterületi feladatokkal. (Hivatal, Kisiskola)

Kapcsolattartás

Kapcsolattartás a Hivatásos Szervekkel és társszervekkel folyamatos. (Rendőrség, Tűzoltóság, Mentők, Katasztrófavédelem, Honvédség-Tűzszerészek, Polgárőrség, Fogyasztóvédelem, Mezőőr, Önkéntes tűzoltók, Gyepmester, stb.). Állampolgár védelmi intézkedések, hely- személyismereti, beavatkozási és akadályelhárítási segítség, valamint szállítási feladatok biztosítása minden esetben megtörténtek. Minden évben kerül elő világháborús, vagy forradalmi emlék, mely az esetek döntő többségében veszélyes kategóriába sorolandó és tűzszerészeti beavatkozást igényel. Kiemelt községi feladatokban és létszámhiány esetén az önkéntes tűzoltók is részt vállaltak a közfeladatokban. (hó és jégmentesítés, veszélyes útszakasz lezárás-biztosítás, anyag rakodás, vízbiztosítás-vízszivattyúzás, segélyfa darabolás, kiemelten veszélyes fakivágások, viharkárok, beázások, átköltöztetés-értékmentés, balesetek kezelése, rendezvények, stb.). A kóbor ebek problémája a gyepmesteri megbízással csak részben oldódtak meg. Továbbra is sok a gondatlan „kutyatulajdonos”, aki a regisztráció (chip) elmulasztásával, nyugodt szívvel ereszti szabadjára kutyáját a falu határába, sorsára bízva. (megunt kutya-transzport) A „sorozatban véletlen” kilógó kutyák esetében, pedig nem ártana a kerítés-kapu réskontroll, mert a falkába verődött kutya másként viselkedik, mint otthon! Több esetben került sor beazonosításra, amelyiknél lehetett (Dr. Bogdán Leventével közösen), szükség esetén állatorvosi ellátásra. Az egyéb felmerülő községi és egyéni sokrétű problémák kezelése sok esetben délután, este, hétvégén történt, de megoldásuk többsége biztosított volt. A községi rendezvények, ünnepélyek előkészületei, aktív részvétel mellett, a felmerülő problémák kezelésével, valamint utómunkálataival rendben lezajlottak. Vis maior feltárások és jegyzőkönyvezések több esetben megtörténtek. A szándékos rongálások sajnos nem csökkentek a múlt évben sem. A közlekedési táblákat, tükröt (Amit nagyon sokadik kérésre sem cseréltek ki a közútkezelők, viszont az önkormányzat saját költségére megoldottuk!), hidakat, áterszrácsokat, emlékművet, valamint a frissen ültetett virágokat, cserjéket, facsemetéket sem kímélték, amivel jelentős kárt okoztak. A kijavításuk megtörtént, illetve részlegesen pótolva lett. Szerencsére azért volt ellenpélda is. Sok esetben tudtunk segíteni falunk hátrányosabb helyzetű, vagy idős egyedülálló lakóinak az által, mert a szomszéd, az utcabeli időben jelezte a problémákat. A jó értelemben vett egymásra figyelés értéke vitathatatlan. Köszönet a község jó érzésű és olykor anonim segítőinek, faluszépítőinek, hogy részt vállalnak faluközösségünk szebbé, élhetőbbé tételében.

Mezőőri tevékenység 2018:

A hétköznapi ellenőrzéseket kiemelt időszakban (szüret, betakarítás, stb.) a munkaidőn túli hétvégékre-ünnepnapokra is kiterjesztettem. (szabadidőm függvényébe) Terménylopásról nem érkezett bejelentés. A lakóövezethez közeli részekről, illetve a művelési ágban lévő külterületekről bejelentett, vagy járőrözés során észlelt, elhullott fertőző vaddisznó (és egyéb vad) tetemek a sertésjárvány idején kiemelt gyorsasággal lettek a megsemmisítő telepre szállítva. Értesítési/jelentési kötelezettségem naplószinten követhetően teljesítettem. (elsődleges hatóság) Egy esetben rendőrségi eljárás volt szükségszerű. Többségében a szankciómentes tájékoztatás elegendőnek bizonyult. Néhány területen indokolt a megfigyelés, visszatérő probléma miatt, melynek részletei folyamatban vannak.

Tervezetek, javaslatok, kérések (munkaértekezlet):

„Falugondnoki” véleményezés a fejlesztések lehetőségébe.

Szemetelőkkel, rongálókkal szembeni hatásosabb szankcionálási lehetőség

Kamerarendszer használhatósága, fejlesztése, kiterjesztése

Egészségre ártalmas fűtési melléktermék lakossági probléma megoldás

Temetkezési tervek pontosítása, szabályozása (koporsós, urnás, 1-2, sírkő elszállítás, sírgondozás, szelektált hulladékmentesített rend betartatása)

Neten gyakran közzétett Önk. rendeletek, szabályozók (magánterületi útszéli kaszálás, takarítási kötelezettség hangsúlyos felvilágosítása!)

Téli és elrendelt készenlétek szabályozása (Karácsony, szilveszter, stb.)

Új utcanév táblák kihelyezése, régiek pótlása

Infokommunikációs hiányosságok áthidalása, egyeztetés-helyzetfelmérés!!!!!

Komposztálás-égetés kiterjesztésének lepontosítása, (időp)  vízelvezetés

Szerszámtároló, telephely terv

Közmunka program további minőségi-mennyiségi csökkentés, elvárási magaslatok hogyan tovább??

Köztisztasági projekt 2019-es elégtelen elosztása-

Felelősségre vonási bizonyítványok a közmunka programban-elégtelen! (szabotőrök)

E-on, közút, stb, kritikus idejű szolgáltatás, egyeztetéshiány.

Notórius felelőtlen kutyatartók

Megyei vegetáló közmunka program tapasztalatai: Tudomásul kell venni, hogy a munkaerőpiacról valamiért hosszú távra (akár örökre) lesodródott, akár szenvedélybeteggé vált embereket csak esetlegesen megérteni lehet, felelősségteljes munkára sarkalni NEM!! Az egymásra dolgozás feszültségteremtő munkahátráltatásával megfűszerezve. Az Önkormányzat nem képes hosszú távon szakembert alkalmazni, a „lecsúszott” közmunkás megteszi amit lehet, de ne várjunk csodákat a bérmotíváció hiányában és a lefelé mutató életpályán csúszás közben.

Évközi kiemelt események, intézkedések:

március 5. Falopás (szabálysértési eljárás)

április 5. Klastrompusztai vaddisznó tetemek (Vadásztársaság, DINP)

április 16 Közlekedési tábla lopás (Klastromi út)

május 17 Rókák károkozásai. (bel és külterület)-Belterületi vadász.

május 26. Rókatetem Magosi és a lakóházak között.

június 6. Illegális szemét a csévi földúton.

július 6 Homoki szőlők, sorompó rongálások.

augusztus 10. „Vifuki”szőlősbe tévedt őzek visszaterelése az erdőbe.

augusztus 25. Lakossági kérés, „bátor” róka elriasztás az udvarból.

szeptember 10. Vadkár bejelentés a Velmó tanyáról.

szeptember 14. Klastromi vadméh raj támadás, segítségkérés.

szeptember 17. Akácos út mögötti illegális szemét.

szeptember 25. Igazoltatás szemétlerakás gyanúja miatt. (Homoki-Akácos)

október 4. Igazoltatás szénabála lopás gyanúja miatt. (Vifuki)

október 8-12. Sorompók illegális nyitási miatti zárcserék. (117)

október 25. Szabálytalan legeltetés: kecskék, bárányok a „hungaroring mellett,”. Földtulajdonos és jószágok gazdájának felderítése és vita és káreset előtti megoldása.

november 7. Sorompó zárbetétek cseréje, és információs táblák kihelyezése.

november 22. A nyár utcába vezető útra dőlt egy 25-30 m-es fa. Felszabadítás.

december 12. A Szucsi tanyára vezető úton több kupac építési törmelék.

január 29. Autóalkatrész, műanyag törmelék a csévi úton.

február 5. Elhullott vaddisznó a Klastrom úton. (Erdészet)

február 15. Kiégett gépjármű a csévi földúton. (Rendőrség)

február 18. Megrongált vadbefogó ketrecek a cseresznyés háton. (Bel.vadász)

február 20. Akácirtás a „Vifuky”-ban.

február 23 Illegális favágás, ellenőrzés, intézkedés (magosi)

február 27 Természet károsítás, tűz lokalizálás, intézkedés (kétágú)

március 4. Sorompó rongálás (dorogi erdő)

március 5. Óvoda menti kiserdő tűz. Beavatkozás, felmérés.

Fotók: Juhász Sándor

Olvasta már?

Kesztölc csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése II. ütem

Kesztölc csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése II. ütem Pályázati azonosító: TOP-2.1.3-16-KO1-2021-00041 Kedvezményezett: Kesztölc Község Önkormányzata Támogatás összege: 50 000 000 Ft Támogatás mértéke: 100% Projekt címe: Kesztölc ...

Köszönet nyilvánítás a kesztölci lakosoknak

Kesztölc község Önkormányzata, valamint a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat nevében szeretnénk megköszönni a kesztölci lakosoknak a tartós élelmiszer gyűjtést, valamint a felajánlott élelmiszer utalványokat, mellyel szebbé tehettük a községü...

Köszönet nyilvánítás a cipős doboz akció szervezőinek

Kesztölc község Önkormányzata, valamint a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat nevében szeretnénk megköszönni a cipős doboz akció szervezőinek és adományozóinak azt a rengeteg ajándékot, mellyel szebbé tehettük a községünkben élő rászoruló gyer...

KÖSZÖNET NYILVÁNÍTÁS ZSIBRITA GYÖRGYNEK

Ezúton szeretnénk megköszönni Kesztölc község Önkormányzata,- a Kesztölci Idősek Klubja, valamint a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat nevében Zsibrita György által közvetített tartós élelmiszeradományt, melyből 74 fő kesztölci lakost tudt...