A Magyar Honvédség átalakítja és megújítja önkéntes tartalékos rendszerét, melynek új elemeként, a helyi közösségekre építve hozta létre az önkéntes területvédelmi tartalékos szolgálati formát.

Az ország valamennyi járásában létrehozandó, területi elven szervezett önkéntes területvédelmi tartalékos századok megalakításának célja, hogy szükség esetén helyben álljon rendelkezésre egy kiképzett, felkészített, alkalmazható erő. A területvédelmi tartalékos század tagjai a felkészítések alkalmával olyan elméleti és gyakorlati tudást kapnak, mely a helyi közösség védelmi képességét növeli, legyen szó honvédelmi vagy katasztrófavédelmi helyzetről. Miután protokolláris feladatai is lehetnek a tartalékos katonáknak, jelenlétük emelheti helyi szinten is az ünnepi megemlékezések, koszorúzások színvonalát.

 

Ha eddig vonzotta a katonaság, de élethelyzete nem tette lehetővé a lakóhelyétől hosszabb időre történő távollétet, hogy kiképzésen/felkészítésen vegyen részt, akkor ez a szolgálati forma pont Önnek szól. A Magyar Honvédség lehetőséget ad arra, hogy lakókörnyezete érdekében kamatoztassa tudását országunk védelmében.

 

Ne legyen megyénkben olyan település, amely nem rendelkezik tartalékos katonával, bizonyos létszámú kiképzett katonai erővel!

 

 Önkéntes Területvédelmi Tartalékos szolgálat

 

A jelentkezés menete

 

            Amennyiben érdekli Önt az Önkéntes Területvédelmi Tartalékos (ÖTT) szolgálat, első lépésként regisztrációra van szüksége. Ez megteheti a megyei toborzó ügyfélszolgálatán, a Kormányablakokban, illetve Interneten keresztül, az Irány a sereg (www.iranyasereg.hu) honlapon is. A regisztrációt követően a toborzóink felveszik Önnel a kapcsolatot és egyeztetik az alkalmasság vizsgálat időpontját, helyszínét és az ehhez kapcsolódó további tudnivalókat. Az alkalmasság vizsgálat sikeres teljesítését követően történik meg a szerződés megkötése. A regisztrációhoz a személyes okmányokra, valamint az iskolai végzettséget, szakképzettsége(ke)t igazoló bizonyítványokra van szükség.

 

Alkalmassági vizsgálat:

 

Önkéntes Területvédelmi Tartalékos katonai szolgálatra szerződést kötni csak alkalmas minősítésű egészségi, pszichikai vizsgálatot követően lehet. Az Önkéntes Területvédelmi Tartalékos katonai szolgálatra jelentkezőnek a kézi lőfegyverek, lőszerek, gáz- és riasztófegyverek megszerzésének és tartásának egészségi alkalmassági feltétele és vizsgálata szerinti (foglalkozás-egészségügyi) II. típusú alkalmasság-vizsgálaton kell részt venniük. A vizsgálat költségét a Magyar Honvédség fizeti. Aki rendelkezik ilyen típusú, érvényes vizsgálati eredménnyel, nem kell a vizsgálatot újból elvégezni. Az alkalmassági vizsgálatokat a megyei toborzó ügyfélszolgálat szervezi.

 

Az Önkéntes Területvédelmi Tartalékosok juttatásai

 

            Az Önkéntes Területvédelmi Tartalékos katona szerződéskötési díjra, rendelkezésre állási díjra továbbá a tényleges szolgálatteljesítés (kiképzés és egyéb igénybevétel) időtartamára – a rendszeresített szolgálati beosztáshoz tartozó besorolási osztálynak és besorolási kategóriának megfelelő – alapilletményre, laktanyai elhelyezésre, térítésmentes élelmezési és ruházati ellátásra, továbbá utazási költségtérítésre jogosult.

Az Önkéntes Területvédelmi Tartalékos katona részére adható főbb juttatások, járandóságok:

 • tényleges katonai szolgálat esetén (1-2 napos igénybevétel esetén is, időarányosan!) a rendfokozatnak megfelelő illetmény, térítésmentes ruházati ellátás-, étkeztetés, útiköltség térítés.
 • Egyszeri szerződéskötési díj: a honvédelmi illetményalap 75%-a (2020. évben: bruttó 33.450, Ft, mely 2 évre vállalt ÖTT jogviszony létesítése esetén, a szerződéskötéstől számított 4. hónap 5. napjáig kerül kiutalásra)
 • Rendelkezésre állási díj (éves összeg): teljesített szolgálati évenként a mindenkori minimálbér összege (2020. évben bruttó 161.000 Ft, mely a szerződés időtartama alatt évente, a szerződés évfordulójától számított két hónapon belül kerül kiutalásra)

 

Az önkéntes területvédelmi tartalékosok igénybevétele

 

            A tartalékosok felkészítése és az alkalmazása helyben történik, fő szabályként a járásban, esetleg a megyén belül. A felkészítés 20 napos, mely nem egyszerre, hanem moduláris rendszerben, több szakaszra bontva kerül végrehajtásra. Ily módon az egyes összevonások időtartama várhatóan nem haladja meg a 4-5 napot. A felkészítésekre a lakóhelyhez legközelebb eső kiképzési helyszínen kerül sor. Az állomány feladatát képezheti többek között veszély-, és katasztrófahelyzetben (pl. árvízi védekezés) történő igénybevétel, rendezvénybiztosítási-, toborzási-, illetve különböző díszelgési feladatok ellátása a járási vagy települési rendezvényeken.

Bővebb információk a katonai szolgálatról: www.iranyasereg.hu, vagy www.hadkiegeszites.honvedelem.hu

A jelentkezés feltételei:

 • Önkéntes alapon történő jelentkezés,
 • 18. életévet betöltött, cselekvőképes, büntetlen előélet,
 • magyar állampolgárság, állandó belföldi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezés (személyazonosító igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya, Adóigazolvány),
 • meghatározott iskolai végzettség (minimum 8 általános iskola, végzettséget igazoló okmányok),
 • háziorvosi igazolás területi tartalékos katonai szolgálatra való alkalmasságról (részletesen a toborzó irodán érdeklődhet),
 • az önkéntes területvédelmi tartalékos katonai szolgálatra jelentkezőnek a kézi lőfegyverek, lőszerek, gáz- és riasztófegyverek megszerzésének és tartásának egészségi alkalmassági feltétele és vizsgálata szerinti II. típusú alkalmasság-vizsgálaton kell részt venniük.

Jelentkezhet:

 • személyesen a polgármesteri hivatalokban a kijelölt ügyintézőknél, a járási hivatalokban vagy a megyeszékhelyen lévő toborzó irodában.
 • A regisztrációs lap kitöltése és a toborzó irodába történő eljuttatása jelenti a katonai szolgálatra a jelentkezést. A kitöltött regisztrációs lapot leadhatja a polgármesteri hivatalban a kijelölt ügyintézőnél, a kormányablakokban, vagy elküldheti e-mailben.
  A regisztrációs lap elérhető a kormányablakokban, a megyei toborzó iroda ügyfélszolgálatán és a www.irányasereg.hu weblapon.

 

A katona részére adható juttatások, járandóságok:

 • Tényleges katonai szolgálat esetén rendfokozatnak megfelelő illetmény, térítésmentes ruházati – élelmezési és egészségügyi ellátás.
 • Rendelkezésre állási díj (a mindenkori minimálbér 100%-a; 161.000- Ft) mely a szerződés időtartama alatt évente kerül kifizetésre.
 • szerződéskötési díj (2 évre vállalt ÖTT jogviszony létesítése esetén; a szerződéskötéstől számított 4. hónap 5. napjáig 33.450.- Ft kerül utalásra).

 

Szerződéskötés:

 • Alkalmas minősítésű egészségi, pszichikai vizsgálatot követően előre egyeztetett időpontban lehetséges.

Kiképzés:

 • Az állomány kiképzése várhatóan 120 órát vesz igénybe, 15 nap évente, 12 modulra bontva.
 • Nem azonos az Önkéntes Műveleti Tartalékos, illetve a szerződéses katonai alapkiképzéssel.

Igénybevétel, tényleges katonai szolgálat:

 • Fő szabályként az Önkéntes Területi Tartalékos katona a lakóhelye szerinti járásban teljesít katonai szolgálatot.
 • Várható feladatok: díszelgési feladatok végrehajtása (pl.: járási, települési rendezvényeken), rendezvénybiztosítási feladatok ellátása, veszély-, vagy katasztrófahelyzetben történő igénybevétel (pl.: árvíz okozta károk megelőzése, elhárítása).

 

Feladatrendszere különleges jogrend időszakában:

 • Részvétel: az alapvető fontosságú rendszerelemek őrzésvédelmében, területzárási, ellenőrzési feladatokban, a Befogadó Nemzeti Támogatás feladataiban, futár, riasztási, kiértesítési feladatokban, védelem műszaki előkészítésében, hátországvédelmi feladatok végrehajtásában, felderítési feladatokban.
 • Szállítási, Evakuálási, feladatok végrehajtásának támogatása.
 • Mozgásszabadság fenntartásának segítése.

A megyei toborzó ügyfélszolgálat címe, elérhetősége:

 

MAGYAR HONVÉDSÉG

KATONAI IGAZGATÁSI ÉS KÖZPONTI NYILVÁNTARTÓ PARANCSNOKSÁG

9. KATONAI IGAZGATÁSI ÉS ÉRDEKVÉDELMI IRODA KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE

2800 Tatabánya, Komáromi út 18.

Telefon: 06 (34) 310-111

E-mail:komarom.toborzo@mil.hu
Ügyfélfogadási rendje: hétfő 08.00–12.00 és 13.00-17.30, kedd 08.00–12.00,

 csütörtök: 08.00–12.00 és 13.00–15.30, péntek: 08.00–12.00

Olvasta már?

Kesztölc csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése II. ütem

Kesztölc csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése II. ütem Pályázati azonosító: TOP-2.1.3-16-KO1-2021-00041 Kedvezményezett: Kesztölc Község Önkormányzata Támogatás összege: 50 000 000 Ft Támogatás mértéke: 100% Projekt címe: Kesztölc ...

Köszönet nyilvánítás a kesztölci lakosoknak

Kesztölc község Önkormányzata, valamint a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat nevében szeretnénk megköszönni a kesztölci lakosoknak a tartós élelmiszer gyűjtést, valamint a felajánlott élelmiszer utalványokat, mellyel szebbé tehettük a községü...

Köszönet nyilvánítás a cipős doboz akció szervezőinek

Kesztölc község Önkormányzata, valamint a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat nevében szeretnénk megköszönni a cipős doboz akció szervezőinek és adományozóinak azt a rengeteg ajándékot, mellyel szebbé tehettük a községünkben élő rászoruló gyer...

KÖSZÖNET NYILVÁNÍTÁS ZSIBRITA GYÖRGYNEK

Ezúton szeretnénk megköszönni Kesztölc község Önkormányzata,- a Kesztölci Idősek Klubja, valamint a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat nevében Zsibrita György által közvetített tartós élelmiszeradományt, melyből 74 fő kesztölci lakost tudt...